user_mobilelogo
REGULAMIN   regulamin on

Wyjaśnienie zapisów zawartych w niniejszym regulaminie zostały zdefiniowane poniżej, oraz należy rozumieć je w następujący sposób:

 

I.
1.1  Firma PPUH LA PRIMERA DARIUSZ SZASTOK, zwany w dalszej części sprzedającym ;
z siedzibą w 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Broniewskiego 35, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Katowicach , jest właścicielem serwisów internetowych:

a.)   www.laprimera.pl

b.)   www.laprimera.pl/zamow-online

 

 

Nazwa firmy:

PPUH LA PRIMERA DARIUSZ SZASTOK
DARIUSZ SZASTOK
ul. Władysława Broniewskiego 35
42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP:             9541892718
VATUE:      PL9541892718

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
REGON:      241002707

 

1.2 Osoba korzystająca z usług serwisu telefonicznego, internetowego lub osobiście w lokalach LaPrimera - sieć pizzerii, określana jest w myśl obowiązującego regulaminu, mianem zamawiającego

 

II. Zamawiający może realizować zamówienia osobiście w lokalu oraz składać zamówienia telefonicznie lub za pomocą Internetu poprzez stronę www.laprimera.pl/zamow-online

 

III. Towar zamówiony, zweryfikowany i potwierdzony podczas realizacji zamówienia, w wyszczególnionych powyżej kanałach dystrybucyjnych, może być dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.

 

IV. Płatności za zamówiony oraz zamówiony i doręczony towar realizowane są wyłącznie gotówkowo, przy odbiorze 

 

V. Zamówienia w LaPrimera - sieć pizzerii realizowane z opcją dowozu do klienta są płatne.

     a. wysokość opłaty za dowóz uwarunkowany jest od strefy doręczenia zamawiającego

     b. wysokość opłaty za dowóz każdorazowo podawany jest zamawiającemu przed finalizacją zamówienia

 

 

VI. DANE OSOBOWE, POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

       a. Firma PPUH LA PRIMERA oświadcza, a Zamawiający  przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości firmy LaPrimera danych osobowych i adresu   e-mail (oraz innego adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.

 

      b. Zamawiający  wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez firmę LaPrimera swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawo firmy LaPrimera obejmuje również  prawo  do  przetwarzania danych osobowych w celach , administracyjnych, reklamowych i statystycznych. Zamawiający wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie  podanych  danych, w tym  adresu elektronicznego przez firmę LaPrimera w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług  świadczonych przez firmę LaPrimera – zgodnie z ustawą  z dnia 18.07.2002r. o  świadczeniu usług  drogą elektroniczną

 

      c. Osobiste dane, adresy  oraz  dane  świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane podmiotom/osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

 

VII. REKLAMACJE

W przypadku reklamacji należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z lokalem realizującym zamówienie w dniu zamówienia/w dniu realizacji zamówienia. Reklamacje zgłaszane dnia następnego nie będą uwzględniane